Езиков и изпитен център

 02 988 23 49  |   02 988 02 38

facebook

Скъпи приятели, от 22.02.2016 година започваме една много интересна рубрика във Facebook страницата ни - "85 любопитни факта за Алианс" :), с която Ви даваме 85 възможности да спечелите една от нашите страхотни награди.

Условието е да харесате и споделите поне един от фактите, които публикуваме. По този начин един от Вас ще получи възможност да спечели 90 % отстъпка от цената на курс по избор, други двама - 50% отстъпка от цената на курс по избор и още пет участника ще могат да се възползват от отстъпка 20% от цената на курс по избор. Прочетете Официалните правила, които сме публикували по-долу!


Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Алианс“ ЕООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.alliance.bg/традиция-в-чуждоезиковото-обучение за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.alliance.bg.

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.

4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България.

5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода от 22.02.2016 г. до 10.08.2016 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Играта се организира във фейсбук страницата на Алианс: https://www.facebook.com/AllianceSofia/

2. На 23.02.2016 г. във Фейсбук страницата на Алианс ще бъде публикуван първия факт. За да се включи участник в Играта, той трябва да хареса страницата ни, хареса и сподели поне един от 85-те факта.

3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 10.08.2016 г.) осем участници, харесали и споделили поне един от фактите, изтеглени на случаен принцип, ще спечелят награди от Алианс.

4. Наградният фонд за целия период на Играта включва 90% отстъпка от цената на курс по избор за един от участниците, 50% отстъпка от цената на курс по избор за двама участника и 20% отстъпка от цената на курс по избор за още петима участника. От наградата може да се възползва спечелилият участник или член от неговото семейство за новите курсове на Алианс (избират се от актуалната за периода програма на Алианс). Един участник може да спечели само една награда.

5. Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на Алианс на 15.08.2016 г. За да получат наградата си, те трябва да изпратят съобщение от личния си Профил във Фейсбук, съдържащо свои лични данни за връзка.

6. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат разпределени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:
а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;
б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Алианс” ЕООД. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

2. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят на „Алианс” ЕООД: три имена, адрес и телефон за връзка.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ

1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ | ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички права запазени. (с) 2020 Езиков център АЛИАНС

уеб дизайн: Уебвижън

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки".
Прочете повече ОК